Ruska 46 jest położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy o postindustrialnym charakterze, enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych. Jest miejscem tętniącym życiem, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów; miejscem pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy. Projekt logo nawiązuje w swej formie do najbardziej charakterystycznego elementu podwórza - galerii historycznych neonów. W ramach projektu zrealizowane zostały: identyfikacja wizualna, system oznakowania przestrzeni zewnętrznej oraz wewnątrz budynku.
Projekt graficzny: Artur Busz, Wrocławska Rewitalizacja
Zespół: Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Dajnowska-Kopeć, Piotr Jański, Joanna Sikorska
Realizacja oznakowania przestrzeni: BGGA Warsaw Advertising Agency


Back to Top