Ruska 46 jest  położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy o postindustrialnym charakterze, enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych. Jest miejscem tętniącym życiem, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów; miejscem pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy; miejscem wydarzeń kulturo- i centrotwórczych w skali miasta, m.in. dzięki włączeniu przestrzeni do kulturalnej mapy Wrocławia i organizowanym tu koncertom, akcjom artystycznym i społecznym oraz wydarzeniom z zakresu kultury alternatywnej.
W ramach projektu zrealizowane zostały: identyfikacja wizualna, system oznakowania przestrzeni zewnętrznej oraz wewnątrz budynku. Projekt graficzny: Artur Busz, Wrocławska Rewitalizacja. Zespół: Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Dajnowska-Kopeć, Piotr Jański, Joanna Sikorska​​​​​​​


Back to Top