Klimaty Nadodrza

December, 2014

//PL// Publikacja opisuje przemiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat zaistniały na Nadodrzu – w śródmiejskim osiedlu Wrocławia, które jeszcze do niedawna było omijane, a dzisiaj cieszy się zainteresowaniem i sympatią. Opowiadają o nim osoby związane z tym miejscem: mieszkańcy, działacze organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ich wypowiedzi pokazują różne oblicza procesu odnowy obszarów miejskich. //EN// The publication presents changes which have taken place within the last few years in Nadodrze, a downtown district of Wrocław, which until recently has rather been avoided and nowadays arouses general interest and fondness. People tightly connected with Nadodrze, such as residents, NGO activists, investors, and employees of the Wrocław City Hall are telling its story. They present the renovation process of urban area from different angles.

Created for studiomak
Client: Wrocławska Rewitalizacja
Graphic design and DTP: Artur Busz
Prepress: Wojciech Kozłowski
244 pages, 190x297 mm
Fonts: Lato
Back to Top